Xarxes d'especialistes

El TERMCAT compta amb una xarxa de més de 300 especialistes dels diferents sectors d’especialitat que col·laboren en l’elaboració de productes terminològics, la normalització de neologismes i la resolució de dubtes terminològics.

El TERMCAT també impulsa la col·laboració amb experts de sectors d’especialitat concrets, mitjançant la creació de comitès terminològics, integrats per especialistes de referència en el sector i per terminòlegs, que participen en la producció i l’actualització dels continguts terminològics que s’agrupen i es difonen a través dels Portals Temàtics.

“La necessitat de difondre els valors del nostre patrimoni natural, i, en concret, de les papallones, ens va dur a treballar en la recerca dels seus noms populars i a batejar les espècies que no en tenien.” Antoni Arrizabalaga (Coordinador del Museu de Ciències Naturals de Granollers)
“Tal com fa l’anàlisi bioètica, un diccionari pot fer conscient allò que no ho era en tota la seva complexitat.” Marc Antoni Broggi i Trias (Cirurgià, president del Comitè de Bioètica de Catalunya i especialista del Diccionari de bioètica [en curs])
“Denominacions pròpies d’un parlar poden oferir solucions alternatives a calcs d’altres llengües.” Maria Josep Cuenca (Catedràtica del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans)
Per fi, amb el Diccionari de circ podrem utilitzar un codi comú. Espero que els professionals del món del circ siguem conscients de l'important paper que ens toca jugar en aquest moment per fixar el lèxic d’un art que està en creixement." Leticia Garcia (Artista de circ)