Back to top

Criteris terminològics

Presentació
ADJECTIU ANGLÈSFRIENDLY:TRADUCCIÓ ADJECTIU ANGLÈSFRIENDLY:TRADUCCIÓ

Criteris lingüístics

 • ca  ADJECTIU ANGLÈS FRIENDLY: TRADUCCIÓ
 • en  business-friendly (obert -a als negocis) (EXEMPLE de friendly per a crear un adjectiu compost), adj
 • en  earth-friendly (ecològic -a) (EXEMPLE de friendly per a crear un adjectiu compost), adj
 • en  eco-friendly (ecològic -a) (EXEMPLE de friendly per a crear un adjectiu compost), adj
 • en  friendly arrangement (arranjament amistós) (EXEMPLE de friendly utilitzat amb sentit general), n
 • en  friendly match (partit amistós) (EXEMPLE de friendly utilitzat amb sentit general), n
 • en  friendly settlement (liquidació amistosa) (EXEMPLE de friendly utilitzat amb sentit general), n
 • en  gay-friendly (gay-friendly) (EXEMPLE de friendly per a crear un adjectiu compost), adj
 • en  user-friendly interface (interfície amigable) (EXEMPLE de friendly aplicat a una interfície), n

Criteris lingüístics

Definició
En la traducció de l'anglès al català, l'adjectiu friendly posposat a determinats noms per a formar noms o adjectius sovint no es tradueix amb una solució única, sinó que és preferible buscar-hi solucions alternatives, valorant cada cas segons el significat que pren, l'ús, la tradició dins l'àrea, etc.

Es tracta d'un adjectiu molt productiu en àmbits molt diversos que, a partir dels usos generals en anglès ('que es comporta com un amic' i 'adaptat o favorable a una determinada cosa'), s'utilitza per a crear termes que indiquen facilitat d'ús, posició favorable, adaptació...

Com a alternatives a la traducció literal, poden ser adequades, segons cada cas, les solucions següents:

(1) Posposat a un nom per a formar un adjectiu compost, pren solucions diferents:
. [anglès] earth-friendly, eco-friendly --> [català] ecològic -a
. [anglès] business-friendly --> [català] obert -a als negocis
. [anglès] gay-friendly --> [català] gay-friendly (perquè és una forma fixada internacionalment)
. [anglès] hetero-friendly --> [català] hetero-friendly (perquè és una forma fixada internacionalment)

(2) Aplicat a una interfície, per a indicar facilitat de maneig i d'interacció, es tradueix per amigable:
. [anglès] user-friendly interface --> [català] interfície amigable

(3) Aplicat a un nom amb el sentit més pròxim al de la llengua general, es tradueix per amistós -osa:
. [anglès] friendly match --> [català] partit amistós
. [anglès] friendly settlement --> [català] liquidació amistosa
. [anglès] friendly arrangement --> [català] arranjament amistós

Nota

ADJECTIU ANGLÈSSMART:TRADUCCIÓ ADJECTIU ANGLÈSSMART:TRADUCCIÓ

Criteris lingüístics

 • ca  ADJECTIU ANGLÈS SMART: TRADUCCIÓ
 • en  smart ball (pilota intel·ligent) (EXEMPLE de smart), n
 • en  smart building (edfici intel·ligent) (EXEMPLE de smart), n
 • en  smart card (targeta intel·ligent) (EXEMPLE de smart), n
 • en  smart city (ciutat intel·ligent) (EXEMPLE de smart), n
 • en  smart meter (comptador intel·ligent) (EXEMPLE de smart), n
 • en  smartphone (telèfon intel·ligent) (EXEMPLE de smart), n

Criteris lingüístics

Definició
En la traducció de l'anglès al català, l'adjectiu smart anteposat o adjuntat a determinats noms per a indicar l'ús de tecnologia avançada se sol traduir per l'adjectiu intel·ligent, construït en posposició.

Es tracta d'un adjectiu molt productiu des de fa anys en àmbits molt diversos que s'utilitza per a crear termes que indiquen la incorporació de tecnologia avançanda als productes habituals, amb l'objectiu d'oferir uns serveis més complets i més eficients als usuaris.

Ex.: smart city (ciutat que gestiona els serveis amb mecanismes de la societat de la informació i la comunicació)
. smart building (edifici amb cablatge únic per a l'alimentació elèctrica, la connexió telefònica i la connexió informàtica)
. smartphone (telèfon mòbil que permet descarregar aplicacions i navegar per internet)
. smart card (targeta que emmagatzema dades en un xip)
. smart meter (comptador que mesura i transmet a la companyia diverses dades sobre el consum)
. smart ball (pilota de futbol que permet obtenir dades sobre la velocitat de desplaçament o la posició respecte a una línia)

Nota

ADMETRE O SUPORTAR? ADMETRE O SUPORTAR?

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  ADMETRE O SUPORTAR?
 • es  admitir (admetre), v tr
 • es  reconocer (admetre), v tr
 • es  soportar (admetre), v tr
 • fr  accepter (admetre), v tr
 • fr  accueillir (admetre), v tr
 • fr  fonctionner [sous] (admetre), v prep
 • fr  permettre l'adjonction [de] (admetre), v prep
 • fr  pouvoir accueillir (admetre), v tr
 • fr  supporter (admetre), v tr
 • it  supportare (admetre), v tr
 • en  support, to (admetre), v tr

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Es considera que la forma adequada en l'àmbit de la informàtica és admetre (verb transitiu), i no *suportar.

Els motius de la tria de admetre (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) *Suportar és percebut pels especialistes consultats --experts en informàtica, localitzadors i lingüistes de serveis universitaris-- com un calc innecessari de l'anglès. (Tot i que ha tingut difusió i que alguns diccionaris el recullen.)
(2) Altres llengües romàniques recorren a formes alternatives a suportar, encara que no hi ha unanimitat i alguns diccionaris en castellà, francès i italià l'admeten.
(3) Per l'amplitud del seu significat i pel fet de ser igualment un verb transitiu, admetre sembla que pugui substituir suportar en tots els contextos.

A més de admetre, són possibles altres construccions, segons el context. Per exemple:
- funcionar [amb] Ex.: El navegador funciona amb Java.
- permetre Ex.: El programa permet l'ús de dibuixos a l'interior.
- ser compatible [amb] Ex.: El motor de veu és compatible amb l'idioma de teclat.

El verb admetre (i les alternatives funcionar [amb], permetre i ser compatible [amb]) fa referència al fet que un dispositiu, un programa o un sistema informàtic deixin funcionar un altre dispositiu, programa o sistema informàtic dins del seu marc operatiu, o bé que facin possible una determinada acció.

Nota

AEROFÒBIA, AVIOFÒBIA O AVIATOFÒBIA? AEROFÒBIA, AVIOFÒBIA O AVIATOFÒBIA?

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

 • ca  AEROFÒBIA, AVIOFÒBIA O AVIATOFÒBIA?
 • es  aerofobia (aerofòbia), n f
 • es  aviofobia (aerofòbia), n f
 • fr  aéroacrophobie (aerofòbia), n f
 • fr  aérodromophobie (aerofòbia), n f
 • fr  aérophobie (aerofòbia), n f
 • fr  aviophobie (aerofòbia), n f
 • it  aerofobia (aerofòbia), n f
 • pt  aerodromofobia (aerofòbia), n f
 • pt  aerofobia (aerofòbia), n f
 • pt  aviatofobia (aerofòbia), n f
 • pt  aviofobia (aerofòbia), n f
 • en  aerodromophobia (aerofòbia), n
 • en  aerophobia (aerofòbia), n
 • en  aviatophobia (aerofòbia), n
 • en  aviophobia (aerofòbia), n
 • en  pteromerhanophobia (aerofòbia), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Es considera que la forma adequada és aerofòbia (nom femení), i no *aviofòbia ni *aviatofòbia.

Els motius de la tria de aerofòbia (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
(1) És una denominació lingüísticament adequada, formada pel prefixoide aero- (procedent de aeronau i ja utilitzat en paraules normatives com ara aeromodelisme) i la forma sufixada -fòbia (derivada del grec phóbos, que vol dir 'aversió').
(2) No es considera un problema que l'aerofòbia també faci referència a la por morbosa dels corrents d'aire (perquè aero- també pot correspondre a la forma prefixada aero-, 'aire').
(3) És la denominació més estesa en l'àmbit.
(4) És la denominació preferida dels especialistes.
(5) És paral·lela a les formes d'altres llengües de referència.

En canvi, *aviofòbia i *aviatofòbia tenen el problema semàntic de ser formes massa restrictives (atribueixen la fòbia a l'aparell i no al fet de volar-hi, exclouen els altres aparells voladors i el temps d'abans i de després, etc.); *aviatofòbia, a més, és una denominació lingüísticament inadequada, ja que el formant aviato- no està justificat.

L'aerofòbia és la fòbia a volar.

Nota

AFIX(-)CERATO(O)-O(-)QUERAT(O)-? AFIX(-)CERATO(O)-O(-)QUERAT(O)-?

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut, Criteris d'especialitat > Veterinària, Criteris lingüístics

 • ca  AFIX (-)CERATO(O)- O (-)QUERAT(O)-?
 • ex  ceratosi (EXEMPLE d'afix (-)cerato), n f
 • ex  cicloqueratitis (EXEMPLE d'afix (-)querat(o)), n f
 • ex  epiqueratofàcia (EXEMPLE d'afix (-)querat(o)), n f
 • ex  hiperqueratosi (EXEMPLE d'afix (-)querat(o)), n f
 • ex  queratitis estriada (EXEMPLE d'afix (-)querat(o)), n f
 • ex  queratoglobus (EXEMPLE d'afix (-)querat(o)), n m
 • ex  queratosi (EXEMPLE d'afix (-)querat(o)), n f

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut, Criteris d'especialitat > Veterinària, Criteris lingüístics

Definició
Tant el formant cerato (o cerat) com el formant querato (o querat) es consideren adequats per a fer referència a l'ètim grec kéras -atos ('banya'):

- Cerato (o cerat) s'acorda a la norma general en català d'incorporar els ètims grecs a través de la forma llatinitzada, amb l'evolució de la kappa grega (k) a ce (c) en català.
- Querato (o querat) és una forma incorporada a partir d'altres llengües d'especialitat, com ara l'anglès, i justificada pels criteris d'analogia formal i internacionalitat.

La tria entre una i altra variant està determinada per criteris lingüístics i per criteris d'extensió d'ús, de manera que convé tenir en compte quina forma utilitza preferentment cada àmbit del coneixement. Així, en oftalmologia i en veterinària és més habitual la forma querato, però són igualment correctes les formes amb cerato.
Ex.: cicloqueratitis, epiqueratofàcia, queratitis estriada [Oftalmologia]; hiperqueratosi, queratosi, queratoglobus [Veterinària]

Les formes cerat(o) i querat(o) fan referència a una relació amb la còrnia o amb un teixit corni.
AFLORAMENT, AFLORAMENT DE GREIX, AFLORAMENT DE SUCRE, FLOR, FLOR DE GREIX O FLOR DE SUCRE? AFLORAMENT, AFLORAMENT DE GREIX, AFLORAMENT DE SUCRE, FLOR, FLOR DE GREIX O FLOR DE SUCRE?

Criteris d'especialitat > Indústria. Energia

 • ca  AFLORAMENT, AFLORAMENT DE GREIX, AFLORAMENT DE SUCRE, FLOR, FLOR DE GREIX O FLOR DE SUCRE?
 • es  blanqueamiento (aflorament), n m
 • es  blanquecimiento (aflorament), n m
 • es  eflorescencia (aflorament), n f
 • es  eflorescencia de azúcar (aflorament de sucre), n m
 • es  eflorescencia de grasa (aflorament de greix), n f
 • fr  blanchiment (aflorament), n m
 • fr  blanchiment cristallin (aflorament de sucre), n m
 • fr  blanchiment gras (aflorament de greix), n m
 • fr  blanchiment sucré (aflorament de sucre), n m
 • fr  givre de gras (aflorament de greix), n m
 • fr  pruine du corps gras (aflorament de greix), n f
 • en  bloom (aflorament de greix), n
 • en  bloom (aflorament), n
 • en  blooming (aflorament), n
 • en  chocolate bloom (aflorament), n
 • en  chocolate blooming (aflorament), n
 • en  fat bloom (aflorament de greix), n
 • en  sugar bloom (aflorament de sucre), n

Criteris d'especialitat > Indústria. Energia

Definició
Tant aflorament i flor, com aflorament de greix i flor de greix, com aflorament de sucre i flor de sucre (noms masculins quan la base és aflorament i femenins quan és flor) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents.

- L'aflorament és una alteració física de la xocolata consistent en l'aparició d'una capa fina de color blanquinós a la superfície, que es produeix per fluctuacions en la temperatura o la humitat.
. El sinònim complementari flor s'aplica especialment a la capa blanquinosa que es forma com a conseqüència de l'alteració soferta.
. Els equivalents castellans són blanqueamiento i eflorescencia; el francès, blanchiment, i els anglesos, bloom, blooming, chocolate bloom i chocolate blooming.

En canvi, aflorament de greix (o flor de greix) i aflorament de sucre (o flor de sucre) designen tipus específics d'afloraments, segons la substància que forma la capa blanquinosa superficial:

- L'aflorament de greix és un tipus d'aflorament produït per una recristal·lització de la mantega de cacau, que dona a la capa blanquinosa superficial un tacte suau; la mantega es recristal·litza després d'haver-se fos i haver-se desplaçat de l'interior a la superfície per culpa de la fluctuació de la temperatura o bé d'un temps d'emmagatzematge massa llarg.
. El sinònim complementari flor de greix s'aplica especialment a la capa blanquinosa de greix que es forma a la superfície.
. Els equivalents castellans són blanqueamiento graso, blanquecimiento graso i eflorescencia de grasa; els francesos, blanchiment gras, givre de gras i pruine du corps gras, i els anglesos, bloom, fat bloom i fat blooming.

- L'aflorament de sucre és un tipus d'aflorament produït per una recristal·lització del sucre, que dona a la capa blanquinosa superficial un tacte sec i rugós; el sucre es recristal·litza després d'haver-se dissolt i haver-se desplaçat de l'interior a la superfície per culpa d'un excés d'humitat.
. El sinònim complementari flor de sucre s'aplica especialment a la capa blanquinosa de sucre que es forma a la superfície.
. Els equivalents castellans són blanqueamiento de azúcar, blanqueamiento por azúcar i eflorescencia de azúcar; els francesos, blanchiment cristallin i blanchiment sucré, i els anglesos, sugar bloom i sugar blooming.

Nota

 • Podeu consultar les fitxes completes de aflorament, aflorament de greix i aflorament de sucre al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, A l'estiu, no deixeu de menjar xocolata, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/314/).
AGRICULTURA ECOLÒGICA, AGRICULTURA BIOLÒGICA, ECOAGRICULTURA, BIOAGRICULTURA, AGRICULTURA ORGÀNICA, AGRICULTURA INTEGRADA, AGRICULTURA BIODINÀMICA O BIODINÀMICA? AGRICULTURA ECOLÒGICA, AGRICULTURA BIOLÒGICA, ECOAGRICULTURA, BIOAGRICULTURA, AGRICULTURA ORGÀNICA, AGRICULTURA INTEGRADA, AGRICULTURA BIODINÀMICA O BIODINÀMICA?

Criteris d'especialitat > Agricultura. Ramaderia. Pesca

 • ca  AGRICULTURA ECOLÒGICA, AGRICULTURA BIOLÒGICA, ECOAGRICULTURA, BIOAGRICULTURA, AGRICULTURA ORGÀNICA, AGRICULTURA INTEGRADA, AGRICULTURA BIODINÀMICA O BIODINÀMICA?
 • es  agricultura biodinámica (agricultura biodinàmica), n f
 • es  agricultura biológica (agricultura ecològica), n f
 • es  agricultura ecológica (agricultura ecològica), n f
 • es  agricultura integrada (agricultura integrada), n f
 • es  agricultura orgánica (agricultura ecològica), n f
 • es  biodinámica (agricultura biodinàmica), n f
 • fr  agriculture biodynamique (agricultura biodinàmica), n f
 • fr  agriculture biologique (agricultura ecològica), n f
 • fr  agriculture écologique (agricultura ecològica), n f
 • fr  agriculture integrée (agricultura integrada), n f
 • fr  biodynamie (agricultura biodinàmica), n f
 • fr  culture biologique (agricultura ecològica), n f
 • fr  AB (agricultura ecològica), n f sigla
 • en  biodynamic agriculture (agricultura biodinàmica), n
 • en  biodynamic farming (agricultura biodinàmica), n
 • en  biodynamics (agricultura biodinàmica), n
 • en  biological agriculture (agricultura ecològica), n
 • en  biological farming (agricultura ecològica), n
 • en  integrated farming (agricultura integrada), n
 • en  organic agriculture (agricultura ecològica), n
 • en  organic farming (agricultura ecològica), n

Criteris d'especialitat > Agricultura. Ramaderia. Pesca

Definició
Tant agricultura ecològica i agricultura biològica, com agricultura integrada, com agricultura biodinàmica i biodinàmica (tots cinc, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; igualment, són formes poc documentades però possibles *ecoagricultura i *bioagricultura. En canvi, no es considera adequada la forma *agricultura orgànica.

- L'agricultura ecològica, o el sinònim complementari agricultura biològica (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT), és l'agricultura que recorre a adobs, fertilitzants i pesticides orgànics i a la rotació de conreus, en substitució d'un gran nombre de substàncies químiques de síntesi industrial, i que evita el cultiu de vegetals transgènics, amb la finalitat de respectar l'equilibri del medi.
. Els motius de la tria de agricultura ecològica són els següents:
(1) Té una freqüència d'ús molt elevada, i encara més en documents de l'administració pública.
(2) És la forma avalada per la versió no oficial en català de la legislació europea de referència, publicada i difosa per la Generalitat de Catalunya.
(3) Té l'aval de tots els especialistes del sector consultats.
. Pel que fa a agricultura biològica, s'accepta pels motius següents:
(1) La legislació europea estableix que ecològic -a i biològic -a i les abreviacions respectives tenen el mateix significat amb relació a l'alimentació en totes les llengües dels països en què és vigent.
(2) Es documenta en tota mena de fonts, amb una freqüència baixa però creixent, probablement per la presència comercial de productes etiquetats en altres llengües.
(3) Es documenten formes anàlogues en totes les llengües estudiades.
(4) Té l'aval de diversos especialistes consultats.
. En canvi, es considera innecessari normalitzar les formes *ecoagricultura i *bioagricultura pels motius següents:
(1) Tenen una freqüència d'ús molt baixa.
(2) Són previsibles a partir de la suma de les formes prefixades normalitzades eco- i bio- i de la base agricultura.
. Finalment, es considera inadequada la forma *agricultura orgànica pels motius següents:
(1) El sentit principal de orgànic -a en català no s'hi ajusta, perquè indica relació amb un òrgan i no amb éssers vius.
(2) És una forma percebuda en general com un anglicisme innecessari.
. Els equivalents castellans són agricultura biológica, agricultura ecológica i agricultura orgánica; els francesos, agriculture biologique, agriculture écologique, culture biologique i la sigla AB, i els anglesos, biological agriculture, biological farming, organic agriculture i organic farming.

- L'agricultura integrada (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és l'agricultura que recorre tant a adobs, fertilitzants i pesticides orgànics com a l'explotació intensiva i l'ús d'adobs químics de síntesi industrial, amb la finalitat de combinar la rendibilitat de l'explotació amb l'equilibri del medi.
. L'equivalent castellà és agricultura integrada; el francès, agriculture integrée, i l'anglès, integrated farming.

- L'agricultura biodinàmica, o el sinònim complementari biodinàmica (formes també normalitzades pel Consell Supervisor), és l'agricultura que recorre a adobs, fertilitzants i pesticides orgànics d'elaboració pròpia, la rotació de conreus i un calendari astronòmic basat en els ritmes còsmics, en substitució de les substàncies químiques de síntesi industrial, i que evita el cultiu dels vegetals transgènics, amb la finalitat de respectar l'equilibri del medi.
. Els equivalents castellans són agricultura biodinámica i biodinámica; els francesos, agriculture biodynamique i biodynamie, i els anglesos, biodynamic agriculture, biodynamic farming i biodynamics.

Nota

 • 1. Paral·lelament a agricultura ecològica, amb el sinònim complementari agricultura biològica, el Consell Supervisor del TERMCAT també ha normalitzat ramaderia ecològica com a forma principal, i ramaderia biològica com a forma secundària, per fer referència a la ramaderia que proporciona als animals una alimentació ecològica i un espai adequat i que els assegura la salut per mitjà de la prevenció i d'una selecció adequada de races i estirps, amb la finalitat de respectar l'equilibri del medi i garantir el benestar dels animals.
 • 2. Els aliments produïts a partir de l'agricultura ecològica i la ramaderia ecològica es denominen aliments ecològics (o bé, de manera complementària, aliments biològics).
 • 3. Aquest criteri es complementa amb la fitxa ECOLÒGIC -A O BIOLÒGIC -A?
 • 4. Podeu consultar les fitxes completes de agricultura ecològica, agricultura integrada, agricultura biodinàmica, ramaderia ecològica i aliment ecològic al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, El que és ecològic és biològic, i a l'inrevés?, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/221/).
AIGUA POTABLE, AIGUA DE BEURE O AIGUA DE BOCA? AIGUA POTABLE, AIGUA DE BEURE O AIGUA DE BOCA?

Criteris d'especialitat > Medi ambient

 • ca  AIGUA POTABLE, AIGUA DE BEURE O AIGUA DE BOCA?
 • es  agua de beber (aigua potable), n f
 • es  agua de boca (aigua potable), n f
 • es  agua potable (aigua potable), n f
 • fr  eau de boisson (aigua potable), n f
 • fr  eau potable (aigua potable), n f
 • en  drinking water (aigua potable), n
 • en  potable water (aigua potable), n

Criteris d'especialitat > Medi ambient

Definició
Es considera que la forma més adequada en general és aigua potable i, segons els contextos, també aigua de beure (tots dos, noms femenins); en canvi, no es considera adequada la forma *aigua de boca.

Els motius de la tria de aigua potable són els següents:
(1) És la denominació que recull el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans.
(2) És la forma utilitzada tradicionalment en català.
(3) En castellà, en francès i en anglès es documenten formes anàlogues.

Igualment, també és adequada la forma aigua de beure, sobretot quan es vol fer èmfasi en l'aptitud per al consum humà, d'acord amb els arguments següents:
(1) Es documenta en diverses fonts.
(2) En castellà, en francès i en anglès es documenten formes anàlogues.

En canvi, *aigua de boca, també utilitzada en castellà, no es documenta en les obres lexicogràfiques ni en les obres terminològiques especialitzades i és d'origen incert.

L'aigua potable, o el sinònim complementari aigua de beure, és l'aigua amb un grau de puresa química i microbiològica que la fa apta per al consum humà i per a l'elaboració d'aliments.

Nota

ALBAREL, ALBARELLO, ALBARELL, ALBAREL·LO, POT D'APOTECARI O POT DE FARMÀCIA? ALBAREL, ALBARELLO, ALBARELL, ALBAREL·LO, POT D'APOTECARI O POT DE FARMÀCIA?

Criteris d'especialitat > Arts, Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

 • ca  ALBAREL, ALBARELLO, ALBARELL, ALBAREL·LO, POT D'APOTECARI O POT DE FARMÀCIA?
 • es  albarelo (albarel), n m
 • fr  albarelle (albarel), n f
 • fr  albarello (albarel), n m
 • it  albarello (albarel), n m
 • en  albarello (albarel), n
 • de  Albarello (albarel), n m

Criteris d'especialitat > Arts, Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Tant albarel com pot de farmàcia i pot d'apotecari es consideren formes adequades, encara que tenen significats una mica diferents; en canvi, no es consideren adequades les formes *albarello, *albarell ni *albarel·lo.

- Un albarel (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un pot de farmàcia cilíndric, generalment de ceràmica, de fons pla i boca ampla amb llavi, sovint amb la part central lleugerament més estreta, que es destina a contenir plantes o preparacions medicinals de consistència sòlida o semisòlida.
. Els motius de la tria d'aquesta forma (probablement de l'italià albarello, pres al seu torn del persa al-barani) són els següents:
(1) La majoria d'especialistes consultats consideren que és la forma que té més ús en català, tant oralment com per escrit.
(2) Es documenta en textos catalans d'especialitat.
(3) S'allunya molt poc de l'italianisme albarello, que és la forma que ha donat lloc a les denominacions en les altres llengües.
(4) És una adaptació paral·lela a altres italianismes del català, com ara duel (a partir de duello), model (a partir de modello) o violoncel (a partir de violoncello).
. En canvi, *albarello, *albarell i *albarello presenten problemes:
(1) L'adopció directa *albarello no té ús en català.
(2) L'adaptació *albarell no té ús en català per a aquest concepte i, a més, fa referència a conceptes etimològicament no relacionats (en el Diccionari català-valencià-balear, albarell té els significats "1. Cistell o paner. 2. Espècie de bolet. 3. Poll o àlber").
(3) L'adaptació *albarel·lo, tot i que es documenta en alguns textos i, a més, és paral·lela a algunes adaptacions d'italianismes (xarel·lo, a partir del genovès xarello 'color clar del vi'), no té el vistiplau dels especialistes, que la consideren artificiosa.
. L'equivalent castellà és albarel; els francesos, albarelle i albarello; l'italià, albarello; l'anglès, albarello, i l'alemany, Albarello.

- Un pot de farmàcia, o un pot d'apotecari, és qualsevol dels pots que es fan servir o es feien servir en les farmàcies, com ara l'ancolla, les copes, les gerres, els pots de canó, les xaroperes, les urcèoles o els flascons. Es tracta, per tant, del terme superordinat de albarel (que es pot considerar, doncs, un tipus de pot de farmàcia).

Nota

ALEVÍ, SALMÓ BARRAT, ESMOLT, SALMÓ UNIHIVERNAL O SALMÓ POSTFRESA? ALEVÍ, SALMÓ BARRAT, ESMOLT, SALMÓ UNIHIVERNAL O SALMÓ POSTFRESA?

Criteris d'especialitat > Zoologia

 • ca  ALEVÍ, SALMÓ BARRAT, ESMOLT, SALMÓ UNIHIVERNAL O SALMÓ POSTFRESA?
 • es  alevín (aleví), n m
 • es  añal (salmó unihivernal), n m
 • es  esguín (esmolt), n m
 • es  grilse (salmó unihivernal), n m
 • es  kelt (salmó postfresa), n m
 • es  murgón (esmolt), n m
 • es  parr (salmó barrat), n m
 • es  pinto (salmó barrat), n m
 • es  preesguín (salmó barrat), n m
 • es  salmón joven (salmó barrat), n m
 • es  salmón zancado (salmó postfresa), n m
 • es  salmonillo (salmó barrat), n m
 • es  smolt (esmolt), n m
 • es  zancado (salmó postfresa), n m
 • fr  alevin (aleví), n m
 • fr  bécard (salmó postfresa), n m
 • fr  castillon (salmó unihivernal), n m
 • fr  charognard (salmó postfresa), n m
 • fr  gerbillot (salmó unihivernal), n m
 • fr  grilse (salmó unihivernal), n m
 • fr  madeleineau (salmó unihivernal), n m
 • fr  saumon vide (salmó postfresa), n m
 • fr  saumoneau (esmolt), n m
 • fr  smolt (esmolt), n m
 • fr  tacon (salmó barrat), n m
 • fr  unibermarin (salmó unihivernal), n m
 • en  alevin (aleví), n
 • en  fingerling (salmó barrat), n
 • en  fry (aleví), n
 • en  grilse (salmó unihivernal), n
 • en  kelt (salmó postfresa), n
 • en  parr (salmó barrat), n
 • en  smolt (esmolt), n

Criteris d'especialitat > Zoologia

Definició
Tant aleví com salmó barrat, esmolt, salmó unihivernal i salmó postfresa (tots cinc, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats lleument diferents, corresponents a les diverses fases de vida dels salmons. Ordenats cronològicament, aquestes fases són les següents:

- Un aleví (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un salmònid en estat larvari.
. Dintre la fase de vida dels alevins, es distingeix entre els alevins vesiculats (les larves encara s'alimenten de vitel i es desplacen poc; l'equivalent anglès és yolk-sac fry) i els alevins postvesiculats (les larves ja han absorbit el vitel, es comencen a alimentar de petits organismes i es desplacen amb facilitat; els equivalents anglesos són advanced fry i free-swimming fry).
. L'equivalent castellà és alevín; el francès, alevin, i els anglesos, alevin i fry.

- Un salmó barrat (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un salmònid jove que ha superat l'estadi d'aleví però encara no està preparat per a migrar al mar; es caracteritza per la presència d'unes franges verticals de color negre als laterals del cos.
. Els equivalents castellans són parr, pinto, preesguín, salmón joven i salmonillo; el francès, tacon, i els anglesos, fingerling i parr.

- Un esmolt (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT, com a adaptació del manlleu anglès smolt) és un salmònid jove que ha superat el procés d'adaptació per a poder migrar per primera vegada al mar.
. Els equivalents castellans són esguín, murgón i smolt; els francesos, saumoneau i smolt, i els anglesos, smolt.

- Un salmó unihivernal (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un salmònid que ha madurat sexualment després d'un únic hivern al mar i torna al riu per reproduir-se.
. Els equivalents castellans són añal i grilse; els francesos, castillon, gerbillot, grilse, madeleineau i unibermarin, i l'anglès, grilse.

- Un salmó postfresa (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un salmònid que acaba de fresar (és a dir, de pondre els ous) i es troba físicament molt dèbil.
. Els equivalents castellans són kelt, salmón zancado i zancado; els francesos, bécard, charognard i saumon vide, i l'anglès, kelt.

Nota

 • 1. El Consell Supervisor del TERMCAT també ha aprovat el terme relacionat esmoltificació (nom femení, adaptació del manlleu anglès smoltification) per fer referència a la transformació física, fisiològica i de comportament que experimenten els salmons barrats per a convertir-se en esmolts i poder fer la migració al mar.
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de aleví, aleví vesiculat, aleví postvesiculat, salmó barrat, esmolt, salmó unihivernal i salmó postfresa al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, La complexa vida dels salmons, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/187/).