Back to top

Biblioteca en Línia

Referències bibliogràfiques dels diccionaris, vocabularis, lèxics i materials de divulgació que contenen terminologia en català. Si voleu consultar les últimes incorporacions al fons del TERMCAT teniu a la vostra disposició el document Novetats documentals.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Serveis turístics: Hotels i altres tipus d'allotjament turístic: Terminologia. UNE-EN ISO 18513:2004 . Madrid: AENOR, cop. 2006. 36 p.
78
català, castellà, francès, anglès, alemany
Treball terminològic: Vocabulari. Part 1, Teoria i aplicació. UNE-ISO 1087-1:2009 . Madrid: AENOR, cop. 2010. 31 p.
93
català
2007, un any de qualitat en català [Calendari] . [Barcelona]: TERMCAT, Centre de Terminologia, DL 2006.
12
català
Criteris generals per a l'elaboració de projectes d'activitats. UNE 157601:2007 . Madrid: AENOR, cop. 2008. 19 p.
català
Guia per a la revisió periòdica de les instal·lacions elèctriques en habitatges. UNE 202008:2008 IN . Madrid: AENOR, cop. 2008. 13 p.
català
Eines per al treball de la fusta: Ribots de fusta: Nomenclatura i especificacions tècniques. UNE 16572:2005 . Madrid: AENOR, cop. 2008. 10 p.
català
Eines per al treball de la fusta: Ribots metàl·lics: Nomenclatura i especificacions tècniques. UNE 16573:2005 . Madrid: AENOR, cop. 2008. 9 p.
català
Sistemes de gestió de la qualitat: Principis bàsics i vocabulari. UNE-EN ISO 9000:2015 . Madrid: AENOR, cop. 2016. 56 p.
138
català
Contenidors per al transport de mercaderies: Vocabulari. UNE-ISO 830:2008 . Madrid: AENOR, cop. 2011. 23 p.
119
català
Gèneres de punt: Conceptes bàsics: Vocabulari. UNE-EN ISO 4921:2002 . Madrid: AENOR, cop. 2008. 35 p.
111
català, francès, anglès
Gèneres de punt: Tipus: Vocabulari. UNE-EN ISO 8388:2004 . Madrid: AENOR, cop. 2008. 73 p.
195
català
Criteris generals per a l'elaboració d'informes i dictàmens pericials. UNE 197001:2011 . Madrid: AENOR, cop. 2011. 7 p.
català
Informació i documentació: Sistemes de gestió per a documents: Fonaments i vocabulari. UNE-ISO 30300:2011 . Madrid: AENOR, cop. 2012.
català
Tecnologies de la informació: Gestió de serveis. Part 1, Especificacions. UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 . Madrid: AENOR, cop. 2007. 21 p.
català
Tecnologies de la informació: Gestió de serveis. Part 2, Codi de bones pràctiques. UNE-ISO/IEC 20000-2:2007 . Madrid: AENOR, cop. 2007. 40 p.
català
Serveis de traducció: Requisits per a la prestació del servei. UNE-EN 15038:2006 . Madrid: AENOR, cop. 2009. 18 p.
català
Criteris generals per a l'elaboració de projectes de protecció contra incendis en edificis i en establiments. UNE 157653:2008 . Madrid: AENOR, cop. 2008. 19 p.
català
Indústries gràfiques. Vocabulari. UNE 54100-10:2008. Part 10, Termes fonamentals de disseny gràfic . Madrid: AENOR, cop. 2011. 11 p.
81
català, castellà, anglès
Informació i documentació: Sistemes de gestió per a documents: Requisits. UNE-ISO 30301:2011 . Madrid: AENOR, cop. 2012.
català
Gestió ambiental: Vocabulari. UNE-EN ISO 14050:2010 . Madrid: AENOR, cop. 2015. 62 p.
aprox. 115
català
Sistemes de gestió ambiental: Requisits amb guia d'ús. UNE-EN ISO 14001:2015 . Madrid: AENOR, cop. 2015. 46 p.
català
Informació i documentació: Anàlisi dels processos de treball per a la gestió documental. UNE-ISO/TR 26122 IN . Madrid: AENOR, cop. 2010. 19 p.
català
Gestió de l'R+D+I: Termes i definicions de les activitats d'R+D+I. UNE 166000:2006 . Madrid: AENOR, cop. 2009. 10 p.
39
català
Gestió de l'R+D+I: Requisits d'un projecte d'R+D+I. UNE 166001:2006 . Madrid: AENOR, cop. 2012. 10 p.
català
Informació i documentació: Gestió documental. Part 2, Directrius. UNE-ISO/TR 15489-2:2006 . Madrid: AENOR, cop. 2008. 55 p.
català
Robots de manipulació: Manipulació d'objectes amb prensors amb pinça: Vocabulari i presentació de característiques. UNE-EN ISO 14539:2003 . Madrid: AENOR, cop. 2007. 27 p.
català
Calçat: Vocabulari. UNE-EN ISO 19952:2005 . Madrid: AENOR, cop. 2008. 42 p.
191
català, castellà, francès, italià, anglès
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN AENOR
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Informació i documentació: Gestió documental. Part 1, Conceptes i principis. UNE-ISO 15489-1:2016. .Madrid: Asociación Española de Normalización, cop. 2018.
català
ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE LABORATORI CLÍNIC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN AENOR. Vocabulari internacional de metrologia [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)
144
català, castellà, francès, portuguès, anglès
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN AENOR. Vocabulari internacional de metrologia: Conceptes fonamentals i generals i termes associats . Barcelona: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, 2012. 111 p.
212
català
ASSOCIACIÓ DE TERRISSERS ARTESANS DE QUART
ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE LABORATORI CLÍNIC. Paraules que treballen el fang: Recull de mots i locucions dels oficis de terrisser i rajoler a Quart . Valls: Cossetània; Quart: Museu de la Terrissa de Quart, 2016. 71 p.
ISBN 978-84-9034-412-5

aprox. 450
català
ASSOCIACIÓ HÀBITATS-PROJECTE RIUS
ASSOCIACIÓ DE TERRISSERS ARTESANS DE QUART. Rius de paraules: Recull de cultura popular catalana al voltant dels rius de casa nostra . Barcelona: Associació Hàbitats-Projecte Rius, [2009]. 82 p.
aprox. 300
català
ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS
ASSOCIACIÓ HÀBITATS-PROJECTE RIUS. Vocabulari de les religions per a mitjans de comunicació . Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya: Angle, 2004. 235 p.
ISBN 84-96103-58-7

1.283
català
ASSOCIACIÓ HÀBITATS-PROJECTE RIUS. Diccionari de religions [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)
1.427
català
ASSOCIACIÓ HÀBITATS-PROJECTE RIUS. Diccionari de religions . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Direcció General d'Afers Religiosos, 2015. 279 p.
1.427
català
ASSOCIACIÓ HÀBITATS-PROJECTE RIUS. Diccionari de les religions per a noies i nois de 10 a 14 anys . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Afers Religiosos, 2016. 93 p.
aprox. 300
català
AUGER, Pierre
ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS. Metodologia de la recerca terminològica . 2a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1987. 103 p.
ISBN 84-393-0864-7

català
AULADELL, J.
AUGER, Pierre; ROUSSEAU, Louis-Jean. Vocabulari bàsic de física nuclear . [Barcelona]: Laboratori d'enginyeria nuclear, [198-?]. [30] p.
aprox. 700
català, castellà, francès, anglès
AYMÀ, Josep M.
AULADELL, J.. Lèxic de bars i cafeteries . 2a ed. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1990. 22 p.
aprox. 1.000
català, castellà
AULADELL, J.. Lèxic de restaurants . Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1990. 66 p.
aprox. 1.500
català, castellà