Back to top

Biblioteca en Línia

Referències bibliogràfiques dels diccionaris, vocabularis, lèxics i materials de divulgació que contenen terminologia en català. Si voleu consultar les últimes incorporacions al fons del TERMCAT teniu a la vostra disposició el document Novetats documentals.

ALMIRALL i BOLÍVAR, J.I.
Vocabulari d'història de Catalunya: Del segle IX al XVIII (1714) . Barcelona: Universitat Autònoma. Institut de Ciències de l'Educació, 1984. 89 p.
ISBN 84-7488-109-9

aprox. 600
català
ALOMAR i CANYELLES, Guillem
ALMIRALL i BOLÍVAR, J.I.; CALVET i PUIG, J.; CONEJERO i SUGRAÑES, E.. Flora endèmica de les Balears . Palma: Consell Insular de Mallorca, 1997. 294 p.
ISBN 84-87389-90-2

125
català
ALSINA i CATALÀ, Claudi
ALOMAR i CANYELLES, Guillem; MUS i AMÉZQUITA, Maurici; ROSSELLÓ i PICORNELL, Josep Antoni. Vocabulari català de matemàtica bàsica . Barcelona: Rosa Sensat, 1977. 39 p. (Quaderns de Matemàtica; 1)
ISBN 84-85008-06-5

aprox. 1.200
català, castellà
ALOMAR i CANYELLES, Guillem; MUS i AMÉZQUITA, Maurici; ROSSELLÓ i PICORNELL, Josep Antoni. Pesos, mides i mesures dels Països Catalans . Barcelona: Curial, 1990. [431] p. (Biblioteca de la Cultura Catalana; 67)
ISBN 84-7256-350-2

aprox. 250
català
ALOMAR i CANYELLES, Guillem; MUS i AMÉZQUITA, Maurici; ROSSELLÓ i PICORNELL, Josep Antoni. Diccionari de mesures catalanes . Barcelona: Curial, 1996. 259 p. (Manuals Curial; 14)
ISBN 84-7256-839-3

aprox. 780
català
ALTE
ALSINA i CATALÀ, Claudi; FELIU i MONTFORT, Gaspar; MARQUET i FERIGLE, Lluís. Multilingual glossary of language testing terms . Cambridge: University of Cambridge Local Examinations Syndicate, 1998. 404 p. (Studies in Language Testing; 6)
ISBN 0-521-65877-2

434
català, castellà, francès, italià, portuguès, anglès, alemany, holandès, danès
ALVAREZ-CROS, Carlos
ALTE. Guia de camp dels ocells a Catalunya . Barcelona: Omega, 2017. 765 p.
ISBN 978-84-282-1556-2

336
català, castellà, francès, gallec, anglès, alemany, èuscar
ALVAREZ i NOLLA, Joaquim
ALVAREZ-CROS, Carlos; TRABALON, Fran. Diccionari dels aliments . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut Català del Consum, 1993. 122 p.
ISBN 84-393-2739-0

aprox. 1.100
català
ALVARO PUIG, Josep Vicent
ALVAREZ i NOLLA, Joaquim. Vocabulari del dibuix tècnic i delineació . [València]: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa. Servei d'Ensenyament del Valencià, DL 1988. 212 p. (Vocabularis Específics; 13)
ISBN 84-7579-624-9

aprox. 1.200
català, castellà
AMADES, Joan
ALVARO PUIG, Josep Vicent. "Vocabulari dels vells oficis de transport i llurs derivats" . Butlletí de Dialectologia Catalana. Vol. 22 (1934), p. 59-239.
aprox. 2.500
català
AMENGUAL BUNYOLA, Guillem Alexandre
AMADES, Joan. Diccionari d'afàsies i patologies del llenguatge: Català-castellà-anglès . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei Lingüístic. Gabinet de Terminologia, 2011. 56 p. (LB; 6)
ISBN 978-84-8384-200-3

295
català, castellà, anglès
ANDORRA. GOVERN. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA. DEPARTAMENT D'ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
AMENGUAL BUNYOLA, Guillem Alexandre. Lèxic de l'esquí . [Andorra]: Departament d'Assessorament Lingüístic, DL 1988. 23 p.
377
català, castellà
AMENGUAL BUNYOLA, Guillem Alexandre. Lèxic de restaurants = Léxico de restaurantes = Lexique de restaurants . Andorra: Govern d'Andorra. Conselleria d'Educació i Cultura. Assessorament Lingüístic, [1989]. [80] p.
750
català, castellà, francès
AMENGUAL BUNYOLA, Guillem Alexandre. Lèxic de bars i cafeteries = Léxico de bares y cafeterías = Lexique de bars et cafétérias . Andorra: Govern d'Andorra. Conselleria d'Educació i Cultura. Departament d'Assessorament Lingüístic, [1989]. [40] p.
750
català, castellà, francès